MMEx’ bestyrelse

Ingeborg Svennevig

Direktør på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune (formand)

Brian Wiborg

Direktør på Viborg Museum

Lars Møller Pedersen

Medlem af byrådet i Struer og Regionsrådet i Region Midt

Lotte Korshøj

Museumsleder på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

Henrik Sell

Vicedirektør på Naturhistorisk Museum

Klaus Sommer Paulsen

AdventureLab

Birgit Pedersen

Museumsinspektør på ARoS

Suppleant: Charlotte SH Jensen

Udviklingsmedarbejder, Nationalmuseet