Bliv medlem

Medlemsbaseret forening

I 2016 blev MMEx en selvstændig medlemsbaseret forening, skabt af museer – for museer. Som dansk museum kan du tegne medlemskab, støtte og sikre den uvildige museumsrådgivning inden for det digitale felt – og samtidig være med til at definere det strategiske sigte for MMEx. Det sker gennem en stemme på MMEx’ generalforsamling, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen.

Se medlemslisten

Associerede medlemmer

Hvis du ikke er et museum, som kan underskrive ICOMs museumsetiske regler, – eller hvis du er et arkiv, bibliotek, anden offentlig myndighed –  eller på anden vis ønsker at støtte og blive en del af MMEx, kan du tegne et associeret medlemskab. Som associeret medlem får du adgang til MMEx’ rådgivning på lige fod med de øvrige medlemmer – blot har man som associeret medlem ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Her melder du dig ind!

Meld dig ind

Historik

Museerne i Region Midtjylland gik i 2012 sammen om at stifte et fælles videncenter for digital formidling. Målsætningen var at få fælles adgang til en gruppe medarbejdere med viden og erfaring inden for digital museumsformidling. Denne fælles ressource skal sikre, at opsamlet viden bliver hos museerne i stedet for at forsvinde med projektansatte medarbejdere ved projekternes afslutning.

MMEx' vedtægter

Hvad koster det?

Museer med færre end 25 fastansatte årsværk: 3.000 kr. eks moms pr. år
Museer med flere end 25 fastansatte årsværk: 5.000 kr. eks moms pr. år

Hvad koster det som associeret medlem?

For øvrige offentlige viden- eller formidlingsinstitutioner, som f.eks. arkiver og biblioteker, samt internationale museer: samme kriterer som for medlemmer.

For ikke-offentlige, kommercielle viden- eller formidlingsinstitutioner: 20.000 kr. eks. moms pr.år

Hvem er medlem?

Nederst finder du llisten over vores nuværende medlemmer. Vi har hjulpet mange af dem med alt fra udviklingsworkshops, hjemmesidegennemgang til udbrudprocesser, hardwareafklaring og leverandørstyring. Hvordan man vi hjælpe jer?

Se medlemslisten