Det næste MMEx seminar afholdes den 22. januar 2018 på Navtias i Aarhus og omhandler projektledelse. Få det i din kalender allerede nu!
Sidste seminar afholdes den 27. august 2018.

OBS: I efteråret 2017 kan du i stedet deltage i Sharing is Caring som MMEx er medarrangør af – husk, at du får 25% rabat som medlem af MMEx

 

Hvorfor afholdes MMEx’ seminarerne?

Baggrunden for MMEx’ seminarrække udspringer af en undersøgelse, MMEx foretog blandt museer i Region Midtjylland i 2014. Undersøgelsen pegede bl.a. på museernes behov for at arbejde mere strategisk med det digitale område – både i forhold til at udarbejde en overordnet strategi for det enkelte museum, at opnå yderligere viden om konkrete digitale muligheder og få værktøjer samt skabe et digitalt mindset blandt museernes ansatte.

Derfor igangsatte MMEx i 2015 et 3-årigt kompetenceforløb, der styrker museerne i arbejdet med at udvikle digitale strategier til egne organisationer. Forløbet består af 2 årlige seminarer og henvender sig bredt til museernes ansatte. Indholdet er således målrettet både ledere, teknikere, inspektører og formidlere.

Hvad gik du glip af?

De 4 første MMEx seminarer er afholdt. Tema var:
Digital strategi
Det åbne museum
Teknologi i formidlingen
Digital levendegjorte genstande
seminarbloggen finder du slides og andet godt fra de 4 seminarer