Ydelser

Hvad er MMEx?

MMEx er museernes videncenter for digital formidling

Vi er et hold af eksperter, som er klar til at rykke ud og assistere, når museer har brug for hjælp til digital formidling.

MMEx er en medlemsbaseret forening for alle danske museer, skabt af museer for museer. Bestyrelsen består af museumsledere, politikere og IT fagfolk.

Medlemsorganisation

MMEx er en uafhængig medlemsorganisation og almennyttig forening, der understøtter museer med viden, formidling og projektudvikling. Medlemskab er ikke nødvendigt, men giver visse fordele.

Rådgivning, workshops og projektledelse

Få hjælp med alle aspekter af digital formidling fra ideudvikling og brugerworkshops til formidlingsrådgiving og projektledelse.

Udvikling og videndeling

Vi holder os løbende ajour med seneste formidlingstrends og teknologier og hjælper museer med netværk og fælles formidlingsløsninger.

Medarbejdere

Projektledelse

 • Leverandørstyring
 • Projektsparring
 • Kontraktforhandling
 • Hjælp til udbud
 • Brugerinddragelse
 • Målgruppeafklaring
 • Projektevaluering

Workshops

 • Idégenerering
 • Konceptudvikling
 • Indholdskvalificering
 • Fokusgrupper

Vejledning

 • Projektopsætning
 • Formidlingsteknologi
 • Kontrakter
 • Tilgængelighed
 • Digital markedsføring
 • Brugeranalyse
 • Forretningsplan

Service/vedligehold

 • Forebyggende vedligehold
 • Varetagelse af reparationer
 • Varetagelse af garantier
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Driftplaner
 • Oplæring af personale
 • Fejlsøgning- og retning af eksisterende løsninger

Timepris for rådgivning

Medlemmer og associerede medlemmer – 720 kroner eks. moms.

Ikke-medlemmer: 1650 kroner eks. moms.

Klippekortsordning

Hvis du er medlem eller associeret medlem af MMEx kan det være en idé at købe et klippekort med indbygget rabat.  Det giver stor fleksibilitet i forhold til den løbende dialog med MMEx.

Klippekort fås i to varianter:

 • Et lille klippekort på 10 timer – til 6.730 kr. eks. moms
 • Et stort klippekort på 50 timer – til 33.660 eks. moms

Klippekort kan rekvireres ved at sende en mail til mette@mmex.dk

Get an overview of our services here: MMEx Services