“People are not hard to reach. Museums are hard to reach”

Sætningen “People are not hard to reach. Museums are hard to reach” blev leveret i et inspirerende oplæg af keynote speaker Dea Birkett på MuseumNext-konferencen i Dublin i april. Sætningen var en kommentar til de mange museer, hun ofte hører beklage sig over, at særlige målgrupper er svære at nå. Uanset hvilke aspekter, vi arbejder med inden for museumsverden, kan det være godt at huske på, at det ikke altid er hos brugerne, de besøgende, gæsterne eller publikum, at barriererne er. Nogle gange er museet i sig selv den barriere, der skal overvindes.
 
Dea Birkett er Creative Director for organisationen Kids In Museums, som samarbejder med museer og andre kulturinstitutioner for, som de selv skriver på deres hjemmeside, at hjælpe ”museums welcome and include families, teenagers and children”. Dette er der i sig selv ikke det store nye i, og vi har en lang tradition i Danmark for at arbejde inkluderende på denne måde. Men spændende er dog deres årlige Takeover Day, hvor Kids In Museums arbejder tæt sammen med en række kulturinstitutioner om at give børn en dybere og mere meningsfyldt rolle i museets organisation. Børn inviteres til at præge museer og andre kulturinstitutioner for en dag f.eks. ved at lave udstillinger, designe hjemmesider, lave omvisninger eller udvikle og afvikle nye formidlingsformer. Børnene samarbejder på lige fod med institutionernes ansatte
 
Takeover Day afholdes i år d. 18. november og suppleres af en Teen Twitter Takeover-dag, som i år afholdes d. 16. august. På Teen Twitter Takeover overlader kulturinstitutioner deres twitterfeed til teenagers for at give dem en stemme og invitere dem tættere ind i organisationerne. Ifølge Kids In Museums fungerer både Takeover Day og Teen Twitter Takeover som et springbræt til at udvikle længerevarende samarbejde med de grupper af børn og teenagere, der er involverede, og de resulterer desuden ofte i helt nye faste initiativer på museerne.

user-gravatar
infommex
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website