Aarhus Rocks!

Museum: Den Gamle By

 
Projektbeskrivelse
Med projektet “Aarhus Rocks! Byen og musikken 1960-2014” vil Den Gamle By fortælle historien om musikbyen Aarhus. Projektet skal samle generationer, give inspiration til at bruge musikken aktivt og skabe refleksion hos gæster og involverede brugere over deres egen historie og samfundets udvikling de sidste 60 år.
Aarhus Rocks! Byen og musikken 1960-2014 er:
– et koncept hvor udstillinger, events og aktiviteter bliver et samlet bredt appellerende publikumstilbud.
– en ny metode til at lave udstillingsprojekter på, hvor brugere og informanter tidligt og konsekvent bliver inddraget i projektets processer
– et bredt lokalt og nationalt samarbejde, der både vil sikre en national gennemslagskraft og en solid lokal forankring
 
Målsætning
Målet er at gennemføre et engagerende og brugerinddragende indsamlings- og udstillingskoncept i kombination med en sammenhængende række af events.
Gennem projektet ønsker DGB at inspirere andre kulturinstitutioner til at gå nye og mere brugerinddragende veje. Derfor vil en række brugerinddragende tiltag blive afprøvet, evalueret og justeret undervejs, og resultatet vil blive en best practise for brugerinddragelse i kulturprojekter som afslutning på projektet.
 
Digitale virkemidler
– Rockens Aarhuskort: Et udsnit af Rockens Danmarkskort. Upload historier og fotos derhjemme – eller i museets billedlab – og se dem på udstillingen.
– Instagram som indsamlingsmetode: Upload dit festivalbillede og kom med på udstillingen. Skærme i udstillingen viser billeder under festivalernes udvalgte hashtags.
– Facebook som indsamlings- og kommunikationsplatform både under udstillingens tilblivelse og mens udstillingen løber.
– Karaoke: Indspil et Aarhus-hit.
– Interviews med musikerne på skærme i udstillingen klippet sammen med musik.
– ”Jukebox”: Touch-skærm med musik fra Aarhus 1960-2014
– Afstemning på skærm: Hvem er det største Aarhusband?
 
Genbrug og videndeling
DGB vil bruge erfaringerne fra de brugerinddragende metoder i museets kommende projekter, ligesom de involverede medarbejdere vil dele erfaringerne i relevante faglige fora.
 
Museumsmedarbejdere
– Overinspektør Martin Brandt Djupdræt
– Museumsinspektør Lisbeth Skjernov
– Udstillingsscenograf Thomas Kruse
– Den Gamle Bys udstillingsafdeling
 
Leverandører
– Danmarks Rockmuseum i Roskilde
– Fulden Film
– Dansk Lyddesign
– TC Electronics
 
Samarbejdspartnere
– Danmarks Rockmuseum i Roskilde
– TV2 Østjylland
– Northside Festival, SPOT Festival, Danmarks Grimmeste Festival
– ROSA-Dansk Rocksamråd, Promus-Produktionscenter for rytmisk musik i Aarhus
– Aarhus Musikskole, Dansehallerne og Aarhus Friskole
– Musikfagligt ekspertpanel, brugernetværk og fokusgrupper
– Musikere, branchefolk, roadies, koncertgængere og festivalgæster
 
Tidsrammer
– Projektopstart: 2013
– Indsamling af effekter og genstande til belysning og dokumentation af den rytmiske musik i Aarhus: 2013
– Idéudvikling og detailplanlægningen af både udstilling og events: sidste halvår 2013 til januar 2014.
– Udstillingsproduktion: januar 2014 og frem til medio maj, hvor udstillingen planlægges at åbne. De følgende fire uger afholdes events og aktiviteter
– Udstillingen vil være tilgængelig for publikum frem til slut 2015.

user-gravatar
infommex
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website