Author: infommex

Den 24. maj 2016 trådte MMEx' medlemsmuseer for første gang sammen til generalforsamling for den nystiftede forening. Det skete på Museum Silkeborg fra kl. 13-14.   Generalforsamlingen bød bl.a. på formelt formandsskifte og bestyrelsesvalg.   Neden for er et overblik over den nye bestyrelse, som har formand Ingeborg Svennevig i spidsen. Ingeborg Svennevig (formand), direktør på De Kulturhistoriske Museer ved Holstebro Kommune. Valgt ind af MMU, på valg igen...

Read More

Massive Open Online Course (MOOC) er et globalt online kursusformat, der for alvor har vundet frem gennem de seneste år. MOOCs er MASSIVE, da der stort set ikke er en øvre grænse for deltagerantallet. De er ÅBNE, da det typisk ikke koster noget at deltage og deltagere kan komme fra hele verden. De er ONLINE…ja det giver vist sig selv. Og så er det KURSER,...

Read More

MMEx har været på studietur hos tre fynske museer: Nyborg Slot, Forsorgsmuseet og Arresten i Faaborg. Det er vigtigt for os at tage på inspirationsture rundt til de danske museer for at holde fingeren på pulsen og indsamle erfaringer omkring både analoge og digitale udstillingselementer. Derudover giver det selvfølgelig et stort og værdifuldt netværk.   Turen startede på Nyborg Slot, hvor et fantastisk solskinsvejr forstærkede indtrykket af...

Read More

I oktober sidste år indgik MMEx i et partnerskab vedrørende Creative Europe projektet TRACES (”Together Reaching AudienCES"). De andre i partnerskabet er Thomas Moore University College i Belgien og NHTV Breda University of Applied Sciences i Holland.   MMEx har i 2015, 2016 og 2017 forpligtiget sig til årligt at afholde to seminarer med fokus på udvikling af digitale stratgier hos museer - primært i forhold til...

Read More

Hvis der var en ting, der ikke manglede på MuseumNext i Dublin, var det inspirerende cases fra DIY-folk, makers og både analoge og digitale makerspaces. Et af de mere overbevisende digitale eksempler, kom fra nordirske MakeMatic. MakeMatic ”believes that every young person deserves the chance to learn creative and digital skills”.   Hvis et barn gerne vil gå til fodbold, får det fodboldlektioner, men hvis unge gerne...

Read More

Sætningen "People are not hard to reach. Museums are hard to reach" blev leveret i et inspirerende oplæg af keynote speaker Dea Birkett på MuseumNext-konferencen i Dublin i april. Sætningen var en kommentar til de mange museer, hun ofte hører beklage sig over, at særlige målgrupper er svære at nå. Uanset hvilke aspekter, vi arbejder med inden for museumsverden, kan det være godt at huske...

Read More

Museum: Sciencemuseerne - Væksthusene   Projektbeskrivelse I forbindelse med ombygningen og udvidelsen af Væksthusene i Botanisk Have har man valgt at inddrage stemningsgivende, auditive virkemidler. Udfordringen bestod bl.a. i at designe et lydsystem, der kan håndtere et større antal højttalere og desuden i at udvikle designværktøjer, som gør lyddesignere i stand til at skabe og afvikle dynamiske lydkulisser. Den færdige installation består af 87 højttalere placeret i bedene,...

Read More

Nedenstående artikel er skrevet af MMEx-praktiant Louise Thisgaard Andersen. Louise interviewede filminstruktør Morten Schjødt fra firmaet Oncotype, der har leveret formidlingsfilm til blandt andet Brede Værk, Køge Museum og Danmarks Borgcenter. Artiklen beskriver nogle af de muligheder, der ligger i at anvende film i udstillingerne.   Vi ser kun det, vi har i vores tanker ”Meget formidling handler om at se – få publikum og os selv til...

Read More

I dagene 9. – 13. marts 2015 besøgte 7 medarbejdere fra Skanderborg Museum et antal museer og oplevelsessteder i den tyske hovedstad Berlin. Formålet var at få ny inspiration til det videre arbejde med Skanderborg Museums helhedsplan. Til inspiration for andre museer, har Skanderborg Museum givet tilladelse til at dele den efterfølgende afrapportering af turen.     ...

Read More

Museum: Museum Østjylland   Projektbeskrivelse Den Magiske Tidsballon er en nyskabende, digital billedfortælling om et spøjst lille selskab, der rejser tilbage til oldtiden i en luftballon. Billedfortællingen henvender sig til mindre børn (4-8 år) og er skabt i samarbejde mellem illustrator og forfatter Bodil Nygård, Museum Østjylland og en gruppe førskolebørn fra Hadsundvejens Skole i Randers. Børnene har gennem fortælling, dialog og en række lege og aktiviteter leveret...

Read More