Konferencer

“Sæt skolen i spil” har set positive resultater ved at anvende samarbejdsspil i undervisningen. Kan vi også lære af det, når vi skal udvikle spil til museer og skoletjenester?   Tirsdag d. 15. august deltog MMEx’ udsendte, Louise, i konferencen “Sæt skolen i spil”. Konferencen bygger på et forskningsprojekt, der er gennemført af Aalborg Universitet, Skolen i Spil og læreruddannelserne på professionshøjskolen UCC og på VIA. Forskningsprojektet...

Read More

Nodem (Nordic Digital Excellence in Museums) er, som navnet antyder, en konference, der udspringer af et nordisk netværk mellem Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Netværket startede i 2003 i Norden, men har siden udviklet sig til en international netværksplatform, der deler digital udvikling inden for blandt andet interaktiv design, udstillinger og museumsforskning.   Nodems konference og den tilhørende hjemmeside skaber et forum, hvor museer kan dele...

Read More

MuseumNext er en international konference, der under overskriften ”what’s next for museums?” har fokus på udvikling og nye muligheder inden for museumsverdenen. Konferencen stiller skarpt på, hvad der rører sig lige nu i museumsverdenen, og hvordan fremtiden ser ud. MuseumNext er et forum, hvor museumsfolk fra hele verden kan dele praktiske erfaringer med hinanden, udvide netværk og få nye ideer med hjem.   Konferencen strækker sig over...

Read More

"Museums and the web" er en konference, der tager udgangspunkt i den digitale udvikling inden for museumsverdenen. Her kan man bl.a. se eksempler på de nyeste digitale muligheder. Ledende internationale forskere, eksperter og professionelle museumsfolk mødes og viser deres ideer og arbejde, får inspiration og drøfter fremtidens digitale udvikling.   Konferencen giver ikke kun inspiration på selve mødet, da mange præsentationer og diskussioner ligger frit tilgængeligt i...

Read More

"Museum Ideas" har siden 2011 afholdt en årlig konference i London. Konferencen samler over 400 museumsfolk fra hele verden, der har mulighed for at dele praktiske erfaringer og idéer med hinanden.   Konferencen har, udover et stærkt line-up af oplægsholdere, flere arrangementer, seminarer og workshops, som alle deltagere frit kan benytte sig af....

Read More

"Sharing is Caring" er en international konference, der afholdes i Danmark hvert andet år. Konferencens fokus er samarbejde og deling indenfor en bred kulturel sektor defineret som GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums – på dansk også kendt som ABM). Konferencen bringer ansatte indenfor GLAM-sektoren sammen med kulturbrugere og forskere for at diskutere emner relateret til deling af digitaliseret kulturarv som f.eks. remix kultur, copyright, brugerinvolvering,...

Read More

"Museomix" er en international maker-event, der har sit udspring i Frankrig. Eventen samler museumsfolk, udviklere, kulturbrugere og andre interesserede til en årlig intens udvikler-event, der foregår over 3 dage i november. Med udgangspunkt i et konkret museum arbejder deltagerne i grupper og udvikler nye idéer til museumsformidling, innovative installationer og prototyper, der kan ses, røres og prøves ved eventens afslutning. "Museomix" foregår primært i Frankrig...

Read More

"Museum Computer Network" er en årlig museumskonference i USA, der er blevet afholdt siden 1972. Konferencen samler en bred deltagergruppe inden for museumsverdenen. Det er alt fra de forskellige afdelinger i et museum til arkiver og biblioteker.   Konferencen viser hvert år de nyeste og mest innovative ideer inden for digitale medier og teknologi....

Read More
ICOM Globes

"ICOM" (The International Council of Museums) blev stiftet i 1946 som en international organisation for museer og museumsfolk. Organisationen er til for at bevare og promovere kulturarven. Hvert tredje år afholder ICOM en international konference for museumsverdenen. Her diskuteres både forskellige problemstillinger for museer verden over, men også hvordan museer kan medvirke til at påvirke verden. Samtidigt er det et stort netværksevent og en mulighed...

Read More

I oktober sidste år indgik MMEx i et partnerskab vedrørende Creative Europe projektet TRACES (”Together Reaching AudienCES"). De andre i partnerskabet er Thomas Moore University College i Belgien og NHTV Breda University of Applied Sciences i Holland.   MMEx har i 2015, 2016 og 2017 forpligtiget sig til årligt at afholde to seminarer med fokus på udvikling af digitale stratgier hos museer - primært i forhold til...

Read More