Den Magiske Tidsballon

Museum: Museum Østjylland

 
Projektbeskrivelse
Den Magiske Tidsballon er en nyskabende, digital billedfortælling om et spøjst lille selskab, der rejser tilbage til oldtiden i en luftballon. Billedfortællingen henvender sig til mindre børn (4-8 år) og er skabt i samarbejde mellem illustrator og forfatter Bodil Nygård, Museum Østjylland og en gruppe førskolebørn fra Hadsundvejens Skole i Randers. Børnene har gennem fortælling, dialog og en række lege og aktiviteter leveret ideer til den spændende fortælling om hr. og fru Sørensen, aben Charlie og tre børn, der rejser i tiden.
Den Magiske Tidsballon kan opleves på Museum Østjylland af daginstitutioner og mindre skolebørn. Fortællingen er samtidig tilgængelig for børn ude i daginstitutioner og private hjem både online og i form af en e-bog.
Den Magiske Tidsballon er produceret med støtte fra Kulturstyrelsen.
 
Målsætning
Formålet med projektet er at give museets mindste brugere deres helt egen indgang til oldtiden, vække nysgerrigheden og skabe rum for refleksioner. Det var også et mål i projektet, at inddrage børn i målgruppen som medskabere, hvilket har givet unikke og fantasifulde input til fortællingen.
 
Digitale virkemidler
Den Magiske Tidsballon kan opleves på tre platforme:
• Interaktiv e-bog til Ipads (søg på Tidsballon). E-bogen blev bygget med en ressource fra Demibooks Composer Pro.
• Som film på hjemmesiden www.tidsballon.dk
• I stort filmformat i installationen ”Tidshjulet” på Museum Østjylland i Randers.
 
Genbrug og videndeling
Vi har i projektet omkring Den Magiske Tidsballon udnyttet et eksisterende samarbejde med Hadsundvejens Skole i Randers. Projektet er samtidig fremtidssikret ved at være tænkt nøje ind i planerne for en kommende ny oldtidsudstilling i Randers.
 
Museumsmedarbejdere
• Julie Lolk (projektledelse, idé, e-bogsproduktion, hjemmeside mm.)
• Lisette Berg Andersen (projektmedarbejder)
• Hans Grundsøe (film og lydredigering) • Benita Clemmensen (faglig sparring)
• Helle Lebahn (faglig sparring, speak)
 
Leverandører
• Bodil Nygaard, illustrator og forfatter (illustrationer, tekst og workshops med medskabende børn)
• Erik Viinberg, skuespiller (oplæsning til lydside)
• Tine Eiby, Randers Egnsteater (instruktion af oplæser og manuskriptbearbejdning)
• Peter Gramstrup, Synvision (hjemmeside)
• Daniel Hotorp, Demibooks Composer (app-udvikling)
 
Samarbejdspartnere
• Hadsundvejens Skole, Randers (medskabende børn)
• Børnehuset Bækkestien, Randers (testgruppe på pilotudgave af slutproduktet)
• Pædagoguddannelsen, VIA University College, Randers (studerende, lektorer Margrethe Berg Andersen og Anne Petersen samt videnscenterleder Jens-Ole Jensen fulgte projektet fra start til slut og bidrog med sparring og afprøvning af ideer).
• Børnekulturens Netværk (videndeling)
• Radio ABC, Randers (udlån af speakboks)
 
Tidsrammer
• Projektstart: Januar 2014
• Lancering: April 2015
• Forventet levetid: 5-7 år

user-gravatar
infommex
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website