Jeg er arkæolog

Museum: Samarbejde mellem Arkæologi Haderslev og Holstebro Museum

 
Jeg er arkæolog- et strategispil om arkæologi fra bar mark til museumsmontre
 
Projektbeskrivelse
Computerspillet ”Jeg er arkæolog -et strategi spil om arkæologi fra bar mark til museumsmontre” handler om arkæologi som flervidenskabeligt fag og arbejdsområde. I spillet formidles det, hvordan museerne og naturvidenskaben arbejder med den ældste del af den danske historie, dvs. fra 12.000 f.Kr.-1300 e.Kr. Den arkæologiske virkelighed simuleres, og brugeren får mulighed for at spille sig gennem seks arkæologiske udgravninger. Gennem spillet indhenter brugeren relevant viden og kan dermed foretage valg, som vil få betydning for spillets videre hændelsesforløb og afslutning.
 
Målsætning
At vise at arkæologi er en tværvidenskabelig arbejdsmetode. At vise at udstillingen kun er en lille del og slutproduktet i en lang proces. At vise at arkæologi bidrager til historien og vores forståelse for, at fortid, nutid og fremtid hænger sammen og ændrer sig i takt med tiden og vores indsamlede viden.
 
Digitale virkemidler
3D animation, non-liniært gameplay, korte film om arkæologi og naturvidenskab, stilbilleder og kort tekst om arkæologi og naturvidenskab. Udarbejdet til iPad (version 3 eller 4) og til almindelig Windows. Hentes fra App Store eller downloades via en af de to museers hjemmesider.
 
Genbrug og videndeling
Spillet er udviklet med henblik på genbrug. Ca. 80 % af indholdet er generel viden, således at spillet for relativt få midler kan gøres interessant for andre museer, ved at de lægger deres udgravninger ind i spillet. Projektlederne står gerne til rådighed med henblik på videndeling.
 
Museumsmedarbejdere
Projektleder og idéskaber fra Holstebro Museum: Ann Bodilsen
Projektleder og idéskaber fra Arkæologi Haderslev: Merete Essenbæk
 
Leverandører
Picaro v/ Claus Bjerre Jacobsen og Mads Mosbæk Pedersen (idé- og spiludvikling)
 
Samarbejdspartnere
Arkæologer fra de to museer, konservatorer, naturvidenskabelige fagpersoner, projektets styregruppe, samt diverse brugergrupper.
 
Styregruppe:
Projektleder UNIC Helle Meldgaard
Formidlingschef fra Muse®um: Steen Chr. Steensen
Arkæolog fra Arkæologi Haderslev: Mads Leen Jensen
Arkæolog fra Holstebro Museum: Niels Therkildsen
Ansvarlig for formidlingen på Rigsarkivet: Rune Clausen
 
Tidsrammer
Projektstart: Foråret 2010
Lancering : 4. oktober 2013
Projektafslutning: Foråret 2014
Forventet levetid: 5 år inklusiv en lancering af en version 2

user-gravatar
infommex
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website