Hvad er MMEx?

MMEx er museernes uvildige rådgiver og eksterne kollega i alle former for udstillingsprojekter.

Vi samarbejder med og understøtter museerne i at skabe den bedst mulige formidling. Vi er eksperter inden for digitale formidlingsløsninger, men vores forslag er altid på formidlingens og ikke på teknologiens præmisser. Ofte foreslår vi gode analoge løsninger frem for dyre og ikke driftsikre digitale løsninger.

Baggrund

MMEx – museernes videncenter for digital formidling blev stiftet af Museerne i Region Midtjylland 2012. Målet var at skabe et fælles videncenter med adgang til en gruppe medarbejdere med viden og erfaring inden for digital museumsformidling.

I 2016 blev MMEx en selvstændig, medlemsbaseret forening. Målet var og er stadig det samme som i 2012. I dag arbejder MMEx som museernes eksterne kollega og uvildige rådgiver, når det gælder alle former for formidlings- og udstillingsprojekter.

Af museer for museer

MMEx er en forening og nonprofit virksomhed skabt af museerne selv til brug af museerne. Derfor er vi altid på samme hold som museerne uden kommercielle interesser. Foreningen består af en lang række danske museer og kulturinstitutioner.

BLIV MEDLEM

Foreningen er forankret i en museumsfaglig bestyrelse bestående af museumsledere, politikere og IT-fagfolk:

 

  • Brian Wiborg (formand)
   Direktør, Viborg Museum

 

   • Ingeborg Svennevig
    Direktør, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

 

   • Lars Møller Pedersen
    Medlem af byrådet i Struer og Regionsrådet i Region Midt

 

   • Hanne Torp Brodersen
    Projektchef, Færch Fonden

 

   • Henrik Sell
    Vicedirektør, Naturhistorisk Museum

 

   • Klaus Sommer Paulsen
    Direktør, AdventureLab

 

   • Birgit Pedersen
    Museumsinspektør, ARoS