Opdagelsestur på Skovgaard

Museum: Skovgaard Museet

 
Projektbeskrivelse
Skovgaard Museet vil åbne sig op og gøre det muligt for ikke-organiserede brugere at finde viden om museets samling, bygningen samt Skovgaard familiens historie. Det skal ske i anledning af Skovgaard Museets 75 års jubilæum med udvikling af en app til  iPad. Brugeren vil i app’en blive guidet via en kort introduktionsfilm, som sætter stemningen og giver en kort vejledning i menustrukturen inden vedkommende slippes løs i 75 værker (75 år). Brugeren kan gå på opdagelse i samlingen hjemmefra såvel som på museet. På museet tilbydes desuden en ekstra feature med augmented reality som ‘tracker’ værket. Med trackingen udfoldes yderligere information og input til brugerens oplevelse og fortolkning af værket.
 
Målsætning
At museumsgæster med en app til iPad får en ”digital omviser”, der aktiverer brugeren og giver en sammenhængende formidling og oplevelse af Skovgaard Museets hus og samling. Derudover skal app’en ”åbne” museet og gøre samlingen tilgængelig uden for museets grænser. For eksempel for beboerne i Viborg by, som hjemmefra kan gå på opdagelse i samlingen og blive inspireret til et museumsbesøg.
 
Digitale virkemidler
App til iPad med guides til 75 værker
Augmented reality, der tracker værkerne og beriger beskuerens oplevelse og fortolkning
Introfilm, der sætter stemningen og præsenterer indholdet
CMS system, som Skovgaard Museet administrerer
Fælles projektrum til videndeling og kommunikation undervejs i projektet.
 
Genbrug og videndeling
Modellen for formidling vil med modificering kunne bruges på andre museer. Desuden vil info-tekster om P.C. Skovgaard og guldalder kunne genbruges til at skabe sammenhænge med andre museers formidling.
 
Museumsmedarbejdere
Julie Rokkjær Birch, projektleder og indholdsproducent
Anne-Mette Villumsen, sparring
 
Leverandører
Redia, grafisk design, informationsarkitektur, udvikling, brugerinvolvering og support
 
Samarbejdspartnere
Viborg Museum
Skagens Museum
VGHS – Viborg Gymnasium
 
Tidsrammer
Projektopstart: februar 2012
Lancering: 23. juli 2012 første version mhp. kontinuerlig udvikling
Revision af projektet: efteråret 2012
Forventet levetid: 4-5 år

user-gravatar
infommex
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website