Archive

    MMEx’ rolle i projektet Udvikling og afvikling af seminarrække tiltænkt medarbejdere fra de danske museer. Målet med Digital Strategi 2015-2017 var at integrere det digitale i museernes egne langsigtede strategier, således at den enkelte ansatte såvel som museumsorganisationen som helhed kan navigere hjemmevant i det digitale felt og indtænke det som en integreret del af den museale praksis.   Samarbejdspartnere Digital Strategi 2015-2017 blev gennemført med støtte fra Region...

Read More

    MMEx’ rolle i projektet Opfølgning og fortsættelse af projektet Time Entwined - et projekt med fokus på læring på museer og muligheden for at skabe en digital tunnel mellem flere museer og besøgende skoleklasser.   Samarbejdspartnere Museerne i Fredericia Museum Skanderborg Vardemuseerne Edulution Games    ...

Read More

    MMEx’ rolle i projektet MMEx var projektleder af projektets fase 2, der skulle skabe afklaring af signaturfortællinger og udvikling af kulturprodukter under disse fortællinger. VisitAarhus udvikler i samarbejde med Region Midtjylland og regionens museer et projekt med fokus på kulturturisten. Blandt andet skal der udvikles en række samlende signaturfortællinger.   Samarbejdspartnere VisitAarhus Region Midtjylland Diverse midtjyske museer    ...

Read More

    MMEx’ rolle i projektet MMEx analyserede udstillingerne i Hjemsted Oldtidspark og kom med anbefalinger til mulige fornyelser af udstillingen, opstillede konkrete forslag til en fremtidig udstilling samt lavede en prioriteringsplan og en fundraisingstrategi. Tønder Kommune, Skærbæk Kursus- og Fritidscenter og Museum Sønderjylland har besluttet at gennemføre en analyse for at afklare mulighederne for at opretholde en museumsudstilling i Hjemsted Oldtidspark, efter at Museum Sønderjylland ophører med driften...

Read More

    MMEx’ rolle i projektet Afholdelse af workshop om digital strategi, ansvarlig for hjemmeside og SoMe. I oktober 2015 indgik MMEx i et partnerskab vedrørende Creative Europe projektet TRACES (”Together Reaching AudienCES”). De andre i partnerskabet er Thomas Moore University College i Belgien og NHTV Breda University of Applied Sciences i Holland.TRACES er et lille, 3-årigt, transnationalt projekt, der vil hjælpe museer med at identificere og udvikle en...

Read More

    MMEx’ rolle i projektet MMEx afholdte udviklingsworkshop med fokus på nye udstillinger samt samarbejdet mellem museer og institutioner under Museum Rebild. Desuden opsamling af udviklende tiltag med henblik på fondsansøgninger.   Samarbejdspartnere Museum Rebild Spillemandsmuseet Rebildselskabet    ...

Read More

    MMEx’ rolle i projektet Afholdelse af idégenerende workshops med fokus på rammesætning og fortællinger i forbindelse med udviklingen at lokalt museum med fokus på Thomas Damm og Gjøltroldenes historie. Desuden sparring på fundraising.    ...

Read More

    MMEx’ rolle i projektet MMEx varr overordnet operatør på ”Mapping the Archive” og stod for fundraising samt rådgivning. Partnerskabet ”Mapping the Archive” udvikler i fællesskab en prototype til et “vidensreservoir”, som på nye måder kan præsentere, formidle og genbruge museernes historier – uafhængigt af platforme og på tværs af institutioner. ”Mapping The Archive” har til formål at udvikle en fungerende prototype. Løsningen skal bestå af en database...

Read More

    MMEx’ rolle i projektet MMEx havde ansvaret for arbejdspakke 7.2: kommunikation på hjemmeside og sociale medier. Desuden bidrog MMEx til de forskellige projektleverancer på lige fod med projektets øvrige partnere. SmartCulture er et tværfagligt EU-projekt under Framework 7 (videndeling), der arbejder med koordinerende og understøttende aktiviteter, så kulturarvens skatte ved hjælp af inspirerende digitale medier åbnes op for et bredere publikum. Projektet folder sig ud på tværs...

Read More