TRACES på MuseumNext 2016

I oktober sidste år indgik MMEx i et partnerskab vedrørende Creative Europe projektet TRACES (”Together Reaching AudienCES”). De andre i partnerskabet er Thomas Moore University College i Belgien og NHTV Breda University of Applied Sciences i Holland.
 
MMEx har i 2015, 2016 og 2017 forpligtiget sig til årligt at afholde to seminarer med fokus på udvikling af digitale stratgier hos museer – primært i forhold til formidling og publikumsudvikling. TRACES er et lille, 3-årigt, transnationalt projekt, der stort set vil det samme: hjælpe museer med at identificere og udvikle en digital strategi med fokus på publikumsudvikling. For et par uger siden fik vi så den gode nyhed: ud af 363 ansøgninger var 52 gået igennem nåleøjet og TRACES var et af dem.
 
Hvad vil TRACES?
TRACES skal gennemføres som følger: over de næste tre år afholdes tre 3-dages workshops i henholdsvis Aarhus, Mechelen i Belgien og Breda i Holland. Temaerne er digital strategi, digital storytelling og forskellige teknologier. Alle museer i Europa kan ansøge om at deltage og for hver workshop vil der være forskellige ansøgningskriterier. Alle deltagere får både ophold og rejse betalt.
 
Det sagde Creative Europe om TRACES:
Tilsagnspanelet skriver bl.a. følgende om projektet: ”The reasoning behind the project proposal is based on the observation that the cultural sector to a large extent lags behind in adapting to the “shifts in the way people experience, interact or share content” (notably through digital media and networks). On the assumption that increased competence in the use of digital possibilities is becoming a necessary skill for museums, this project is without a doubt highly relevant to the programme priority of ‘Capacity building – Digitisation’, and, by its intended activities, also to ‘Capacity building – Training and education’. Since the third priority , audience development, is the whole point of the public part of museums engaging with the digital world in the first place, the project is relevant to that as well, although (within the project itself) in a more indirect manner” .
 
TRACES på MuseumNext
MMEx var fornyligt i Dublin til den international konference MuseumNext. Ud over at netværke og høre om ”what’s next in museums”, var MMEx (v/ projektleder Mie Ellekilde) blevet bedt om at fortælle om TRACES i forbindelse med en session, der satte fokus på de internationale netværk, og hvordan man eventuelt kan få disse op at stå via Creative Europes forskellige programmer. I forhold til de store programmer, som eksempelvis Horizon 2020, er Creative Europe et forholdsvist lille program, som dækker omkring 70% af projektudgifterne, og hvor især netværk, grænseoverskridende samarbejde og videndeling er i fokus.
 
Vil du være partner i et Creative Europe projekt?
Creative Europe Desk Denmark bemandes til dagligt af konsulent Bradley Allen i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Det er Bradley du skal have fat i, hvis du og dit museum er interesserede i at komme med i et projektpartnerskab. Bradley Allen får tilsendt såkaldte ’partner searches’ fra hele Europa og videresender dem til mulige danske kandidater. Kontakt Bradley på bal@slks.dk
 
Hvad sker der nu?
I løbet af sommeren begynder TRACES-partnerskabet at forberede det første workshopforløb. Når vi er klar med ansøgningsskemaerne, kommer det naturligvis ud på MMEx’ hjemmeside, facebook og i et nyhedsbrev.
Er der spørgsmål til TRACES, er du velkommen til at skrive til mie@mmex.dk

user-gravatar
infommex
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website